Vol402嫩模梦梵私房床上红色内衣配超薄黑丝裤袜秀多姿身材诱惑写真63P梦梵画语界

Vol402嫩模梦梵私房床上红色内衣配超薄黑丝裤袜秀多姿身材诱惑写真63P梦梵画语界

《本经》主暴热身痒者,专疏肌表风热也。 生涩,熟甘。

若多食动风,脱人眉毛,详其同钱细嚼即与铜俱化,与甘蔗同嚼则蔗渣消融,其消肺烁肝可知。合醋治伤暑泄利。

 多食令齿生。性最耗气伤血,故脾胃虚寒,食不化者勿食。

《本经》名,即湿生虫发明《金匮》治久疟,鳖甲煎丸中用之,以其主寒热去瘀积也。  李核仁苦平入肝,疗僵仆瘀血骨痛,又能清血海中风气,令人有子,故承泽丸用之。

蛲虫痢及传尸骨蒸多用之。《本经》治风寒湿痹,洗洗寒气,除热,目中青翳白膜,久服头不白轻身。

凡小便不通而渴者,邪热在气分,主治在肺不能生水。 辛甘微温,无毒。

Leave a Reply